Τρίτη, 26 Αυγούστου 2014

Β΄ Τὸ ἀδύνατον τῆς σωτηρίας τῶν αἱρετικῶν καὶ ἀλλοθρήσκων. Τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριατσιανίνωφ (+1867)


(Συνχεια π τ προηγομενο)


... «Τ κριβς σς λγει κοιν ντληψς σας;

Μπως σς λγει, τι προσβλλεται π τν σκψι, τι ο καλο νθρωποι, πο δν πιστυουν στν Χριστν θ χαθον; Ατ εναι λο;

π πλον σς λγει, τι γι ττοιους νθρπους τ ν χαθον θ ταν ντθετο πρς να πανγαθο ν πως Θες;

Φυσικ θ εχατε μα ποκλυψι νωθεν, γρω π τ ζτημα ατ, δηλαδ ,τι φορᾶ, τ τ εναι κα τ δν εναι ναντον στ λεος το Θεο.

-χι, στν πραγματικτητα χι;

-λλ κοιν ντληψις τσι λγει.

!!! Η κοιν ντληψς σας!

φορμ τν κοιν ντληψ σας, π πο μθατε τι μ τν περιορισμνο νθρπινο νο θ μποροσε κανες ν φθση στ γνσι, το τ εναι παραδεκτ κα τ δν εναι παραδεκτ στ λεος το Θεο;

πιτρψτε μας ν κφρσουμε τς σκψεις μας.

Τ Εαγγλιο, πο εναι ο διδασκαλες το Χριστο, ο γιες Γραφς κα τ σνολο τς ρθοδξου Καθολικς κκλησας, χουν ποκαλψει σ μς λα κενα πο θ μποροσε κανες ν γνωρζη, γρω π τ λεος το Θεο. Ατ γνσις περβανει τ ρια το νος, εναι πνω π ατ πο νας ἄνθρωπος θά μποροῦσε νά σκεφθῆ, ἀπρόσιτη σέ μᾶς.

Ὁ ἀνθρώπινος νοῦς περιπλανᾶται ἀσκόπως, ὅταν προσπαθεῖ νά ὁρίσει, ποιά εἶναι τά ὅρια τοῦ Θεοῦ, ὅταν προσπαθῆ νά ἐξηγήση τό ἀνεξήγητο, νά τό ὑποτάξη στούς δικούς του λογισμούς... Νά ὑποτάξη ποῖον; Τόν Θεόν!

Μία τέτοια ἀγέρωχος ὑπεροψία εἶναι σατανιστική. Φανταστεῖτε, λοιπόν, νά ὀνομάζετε τόν ἑαυτόν σας χριστιανόν, χωρίς ἀκόμη νά γνωρίζετε τίς διδασκαλίες τοῦ Χριστοῦ!

Ἐάν δέν ἔχετε μάθει γιά τό ἀκατάληπτο τοῦ Θεοῦ ἀπό τήν γεμάτη Θεία Χάρι οὐράνια διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας, τότε πηγαίνετε στό σχολεῖο καί ἀκοῦστε, τί μαθαίνουν τά παιδιά. Οἱ δάσκαλοι τῶν μαθηματικῶν ἐξηγοῦν σ’ αὐτά τήν θεωρεία τοῦ ἀπείρου, τό ὁποῖον, ἐπειδή εἶναι μία ἀπροσδιόριστος ἔννοια, δέν ὑπόκειται στούς κανόνες, στούς ὁποίους ὑπόκεινται οἱ πεπερασμένες ἔννοιες. Τά συμπεράσματα, τά ὁποῖα θά μποροῦσε νά συναγάγη κανείς, ὅσον ἀφορᾶ τό ἄπειρον, μπορεῖ νά εἶναι καθ’ ὁλοκληρίαν τά ἀντίθετα ἀπό ἐκεῖνα, πού ἀφοροῦν τό πεπερασμένον. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά ἐσεῖς θέλετε νά προσδιορίσετε τούς νόμους πού ρυθμίζουν τήν δράσι τοῦ Θείου ἐλέους. Ἐσεῖς λέτε λοιπόν: αὐτό καί αὐτό εἶναι εὐάρεστο στόν Θεό καί ἄλλα πράγματα δέν εἶναι. Ὅλα αὐτά ταιριάζουν στήν κοινήν σας ἀντίληψι, μέ τήν κατανόησί σας καί τήν αἰσθαντικότητά σας.

Μήπως ἀκολουθεῖ σέ αὐτό, ὅτι ὁ Θεός εἶναι ὑποχρεωμένος νά κατανοεῖ καί νά αἰσθάνετε ὅπως ἐσεῖς; Ἐσεῖς πραγματικῶς αὐτό ἀπαιτεῖτε ἀπό τόν Θεόν. Πόσον παράφρων καί ὑπεροπτική ἀξίωσις! Μήν κατηγορεῖτε τήν Ἐκκλησίαν γιά ἔλλειψι κοινῆς ἀντιλήψεως καί ταπεινώσεως. Αὐτά εἶναι τά δικά σας σφάλματα. Ἡ Ἁγία Ἐκκλησία τό μόνο πού κάνει εἶναι νά ὑποτάσσεται χωρίς ἐρώτησι στή διδασκαλία τοῦ Θεοῦ, σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τήν ἐνεργητικότητα τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποίαν Αὐτός μᾶς ἔχει ἀποκαλύψει. Τά παιδιά τῆς Ἐκκησίας ἀκολουθοῦν Αὐτήν στό ζήτημα αὐτό ὑπακούοντας. Εἶναι φωτισμένα ἀπό τήν πίστι καί ἀπορρίπτουν κάθε ὑπερφίαλο συλλογισμό, ὁ ὁποῖος ἐγείρεται ἐναντίον τοῦ Θεοῦ.


μες πιστεουμε, τι εναι δυνατν ν γνωρζουμε περ το Θεο, μνον κενα τ ποα Θες εδκησε ν μς ποκαλψη. Ἐὰν πρχε να λλο μονοπτι πρς τν γνσι το Θεο, τ ποο θ μποροσαμε ν κολουθσουμε, σμφωνα μ τν δικ μας διανοητικ δναμι, ττε Θεα ποκλυψις δν θ εχε δοθε σ μς. Η ποκλυψις δθηκε, πειδ εναι ναγκαα. Ἡ περιπλνησις το νθρωπνου νος κα ο ρεμβασμο του εναι μταιοι κα λανθασμνοι.


Λτε κμη, τι "ο αρετικο ν τοτοις εναι χριστιανο".

π πο τ πρατε ατ;

Θλετε ν πτε, τι νθρωποι πο νομζουν τος αυτος τους χριστιανος, χωρς ν γνωρζουν τποτε περ Χριστο, π τν πρμετρον γνωσα τους θ ποφσιζαν ν νομζουν τος αυτος τους χριστιανος το δου εδους σν τος αρετικος, κενους τος αρετικος, ο ποοι εναι ποκομμνοι π τν γα ρθδοξο Πστι ξ ατας τς βλασφμου αρσες τους;

Ο ληθινο χριστιανο πραγματικς κρνουν μ᾿ ατν τν τρπον;

Ἕνα πλθος π γους ξλεξε τν μαρτυρικν στφανον, προτιμντας τ χειρτερα κα διαρκστερα βασανιστρια, φυλακσεις κα ξορες, παρ ν συμμετχη μ τος αρετικος στς βλσφημες διδασκαλες τους.

Η ρθδοξος κκλησα θεωροσε πντοτε, τι αρεσις εναι θανσιμος μαρτα, κα τν νθρωπον τν μολυσμνον μ τν τρομερ ρρστια τς αρσεως τι εναι πνευματικ νεκρς, ξνος πρς τν Θεαν Χριν κα Σωτηραν, σ κοινωνα μ τν διβολον κα τν λθρια συνοδα του. Αἳρεσις εναι μαρτα το νος. Αἳρεσις εναι πι πολ δαιμονικ παρ νθρώπινη μαρτα· εναι κρη το διαβλου, κληρονομα του, σβει του, σχεδν εδωλολατρεα. Ο Πατρες τς κκλησας, νομζουν τν εδωλολατρεα σβεια κα τν αρεσι διαφθορ. Στν εδωλολατρεα διβολος λαμβνει τν λατρεαν, πο φελεται στν Θε, π τυφλωμνους νθρπους, ν στς αρσεις συσσωματοποιε τν τυφλωμνη νθρωπτητα στν κυριτερη μαρτα του: τ ν β λ α σ φ η μ α.

Ἐὰν κανες διαβση τς Πρξεις τν Συνδων μ προσοχ θ πεισθ, τι χαρακτρας τν αρετικν εναι σατανιστικς. Διαβζουμε γι τν τρομακτικ τους πκρισι, γι τν μετρη περηφνει τους. Βλπουμε τν συμπεριφορ τους ν ποκινται π συνεχ ψμματα. Παρατηρομε, τι εναι αχμλωτοι στ μεγαλτερα πθη. ποτε εναι δυνατν ες ατος διαπρττουν τ χειρτερα γκλματα κα τς πι τρομακτικς θηριωδες. Τ σγκριτο μσος τους πρς τ μλη τς ρθοδξου κκλησας εναι διαιτρως παρατηρημνο.


Η αρεσις συνοδεεται π μα σκλρυνσι τς καρδας, π μα φοβερ σκοτζουσα βλβη το νος, π μα σχυρογνμονα πιθυμα τς ψυχς ν παραμνη μολυσμνη, κα π μα δυσκολα στ θεραπεα το προσπου, πο πσχει π ατ τν σθνειαν.


Κθε αρεσις εναι βλασφημα κατ το γου Πνεματος. Η αρεσις δν βλασφημε μνον τ δγμα περ το γου Πνεματος τν νργει Του, λλ βλασφημε τ γιον Πνεμα στν λτητ Του. Η οσα λων τν αρσεων εναι βλασφημα.


γιος Φλαβιανς, Πατριρχης Κωνσταντινουπλεως, πο σφργισε τν μολογα του μ τ αμα του, προφρει τν πφασι τς Τοπικς Συνδου μ τ κλουθα λγια:

" Ετυχς πρην ερες κα ρχιμανδρτης ξ λων σων χει δη πρξει κα π τς τωρινς καταθσεις του φανερθη σαφς, τι νοσε τν κακοδοξαν το πολλιναρου κα το Οὐαλεντνου κα κολουθε τς βλασφημες του νυποχρητα. Δν σεβσθη οδ τν συμβουλν κα τν διδασκαλαν τν δικν μας κα δν κατεδχθη ν συμμορφωθ μ τ ρθ δγματα. Δι τοτο μετ δακρων κα στεναγμν, δι τν λοκληρωτικ πλει του ρσαμεν δι το Κυρου, το π᾿ ατο βλασφημηθντος ν εναι στερημνος κα ξνος π κθε ερατικν τγμα κα π τν κοινωναν μαζ μας κα π τν διακυβρνησιν μοναστηρου, κα ς γνωρζουν λοι κενοι, ο ποοι μετ π ατ θ τν συναντσουν θ συνομιλσουν μ ατν, τι θ εναι πεθυνοι κα ατο στ πιτμιο τς κοινωνησας, διτι δν πεμακρνθησαν π τν συναναστροφν του."

Ατ πφασις εναι να παρδειγμα π τν γενικν ποψιν τς ρθοδξου κκλησας, σον φορ τος αρετικος. Η πφασις ατ γινε δεκτ π λην τν κκλησαν κα κυρθη π τν Οκουμενικ Σνοδο τς Χαλκηδνος. Η αρεσις το Ετυχος συνστατο, στ τι δν μολογοσε δο φσεις στν Χριστὸν, μετ τν νσρκωσιν Του, πως διδσκει κκλησα. Παρεδχετο μνον μαν φσιν, τν Θεαν. σες λοιπν λτε: Μνον ατ;...


Διαβζουμε πσης τν ντδρασιν νς συγκεκριμνου προσπου τς ξουσας πρς τν πατριρχην Κωσταντινουπλεως σχετικς μ τν ρειανικν αρεσιν:

Η ντδρασς του εναι διασκεδαστικ δι τν λλειψιν γνσεως κα ξα οκτου στν οσαν της.

Ατ τ πρσωπο παραγγλλει στν πατριρχη, ν διατηρ ερνην κα ν μ δημιουργ συγχσεις, πργματα πο εναι τσον ξνα πρς τ πνεμα τς χριστιανοσνης, καταπιανμενος μ δο τρες λξεις. 
Γρφει τι δν βρσκει τποτε τ σφαλμνο στν διδασκαλα το ρεου καὶ, τι διαφορ βρσκεται μνον στν λλαγ μις φρσεως. Μνον!!! 
  στορικς Φλρρυ παρατηρε, τι σ᾿ ατς τς λεγμενες θες κα βλαβες φρσεις Θετης το Κυρου μας ησο Χριστο ποκηρττεται ... Μνον!!!

Εἶναι μόνον ἡ ἄρνησις τῆς ὅλης χριστιανικῆς πίστεως.


λες ο παλαις αρσεις κτω π διφορες βιτρνες πβλεπαν σ να μονχα στχο:

᾿Ηρνοντο τν Θετητα το Λγου (το Θεο) κα διστρεφον τ δγμα τς νσαρκσες Του.

Ο νετερες αρσεις ποβλπουν στν ποκρυξιν τς νεργεας το γου Πνεματος.

Μ μεγλες βλασφημες ρνονται τν Θεα Λειτουργα, λα τ Μυστρια, λους ατος τος τπους, που ρθδοξη κκλησα πντοτε ναγνριζε τν νργεια το γου Πνεματος. Τ νομζουν σν να καθαρ νθρπινο κατασκεασμα, σν προλψεις μαθν, σν λθη...

Τ αθδεια! ἴσως ατς εναι μνος λγος, γι τν ποο σες δν θεωρετε τν αρεσι ς μαρτα.

κε ο αρετικο πορρπτουν τν Υἱὸν το Θεο, δ πορρπτουν κα βλασφημον τ γιον Πνεμα 
... κα ατ εναι λο; (!!!)

Ατο ο ποοι παραδχονται βλσφημες διδασκαλες κα βλασφημον δν εναι κακοποιο, δν κλβουν κα κμη κνουν κα καλ ργα (τς πεσμνης μας φσεως), εναι θαυμσιοι νθρωποι! Πς θ μποροσε Θες ν τος ρνηθ τν σωτηρα;...

Η λη βσις στν λλειψι τς κατανοσες σας εναι μα βαθεα γνωσα τς χριστιανοσνης.

Μ νομσετε, τι μα ττοια γνωσα εναι σμαντη.  
χι! 
Τ ποτελσματα μπορον ν εναι καταστρεπτικὰ, προπαντς τρα, πο τσα φυλλδια διανμονται τριγρω μ χριστιανικ ττλο κα σατανικ περιεχμενο. Ερισκμενος κανες ες γνοιαν τς ληθινς χριστιανικς διδασκαλας, μπορε ν δεχθ μα σφαλμνη κα βλσφημη σκψι γι ληθιν κα δεχμενος ατν ν πωλεσθ γι πντα. 
Ο βλσφημοι δν σζονται. 
Ατς ο μφιβολες, πο κφρζετε στν πιστολν σας π τρα στρφονται ναντον σας κα τς σωτηρας σας.  
Η οσα τς πορας σας εναι χωρισμς π τν Χριστν. Μν παζετε μ τν σωτηραν σας, μν τ ρισκρετε. Διαφορετικ θ θρηντε στν αωνιτητα. Ν μελεττε τν Καιν Διαθκη κα τος γους Πατρας τς ρθοδξου κκλησας καὶ, παρακαλῶ, χι τούς δυτικος παρφρονας, τος ποους "δυτικ κκλησα" παρουσιζει σν γους. 
Μελετστε τος γους Πατρας τς ρθοδξου κκλησας, γι ν κατανοσετε σωστ τς Γραφς, γι ν μθετε ν ζτε πως πρπει, γι ν σκπτεσθε κα ν ασθνεσθε πως ρμζει σ χριστιαν. Πρν ν λθη φοβερ ρα, κατ τν ποα πρκειται ν παρουσιασθτε δι τν κρσιν νπιον το Θεο, κερδστε τν δικαωσι, πο δνεται δωρεν σ λους τος νθρπους π τν Θε δι μσου τς ρθοδξου κκλησας.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου