Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

"Ἅγιοι Κολλυβάδες" Ἐπιθεώρηση Ὀρθόδοξης  ζωῆς καί Ὁμολογίας, Ὀκτώβριος 2020

               

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χάρισμα τῆς ἐλλάμψεως τοῦ προσώπου τοῦ παπα-Μόδεστου

Ἡ λάμψη τοῦ προσώπου τοῦ παπα-Μόδεστου ἦταν «ἄλλο πρᾶγμα», μοῦ τόνισε χαρακτηριστικά ὁ ἐξάδελφός μου Ἄγγελος Μοσχανδρέου, συνταξιοῦχος θεολόγος, καταγόμενος ἀπό τήν περιοχή μας, ἀλλά κατοικῶν τώρα στόν Βόλο, πρᾶγμα πού δέν ὑπῆρχε στόν Παΐσιο καί στούς ἄλλους διαφημιζόμενους ὡς ἁγίους... Ἀλλά καί ὁ παπα-Εὐμένιος, ὁ γέροντάς του, εἶχε ἰδιαίτερο προορατικό καί διορατικό χάρισμα, ὅπως διαπίστωσε καί μοῦ διαβεβαίωσε ὁ Ἄγγελος. Ἦταν, βέβαια, καί ὁ γέροντας τοῦ παπα-Μόδεστου πολλές δεκαετίες μέσα στό Ἅγιον Ὄρος καί ἀφιερωμένος κι αὐτός στήν ἄσκηση καί στήν προσευχή ἀλλά καί λειτουργοῦσε συνεχῶς! Μιλοῦσε μέ ἀγάπη καί ἀφέλεια παιδική, ὅπως διαπίστωσα καί ‘γώ, μέ μιά ἀφέλεια πού ἄγγιζε τίς καρδιές τῶν προσκυνητῶν.                                                      Ὁ Ἄγγελος μοῦ εἶπε ἐπίσης τά ἑξῆς: -Ὁ φίλος μου ὁ Χαρίτων κάπνιζε πολύ! Τοῦ πῆρε τά τσιγάρα ὁ παπα-Μόδεστος, ὅταν πήγαμε στήν Κερασιά, καί τοῦ εἶπε: -Τὄκοψες τό τσιγάρο, Χαρίτων, τελείωσες! Καί ἀπό τότε ὁ Χαρ

Ἡ γυναῖκα-μητέρα…

  Ὁ μπαμπ ά ς κα ὶ ἡ μαμ ὰ ἔ βλεπαν τηλεόραση, ὅ ταν ἡ μαμ ὰ ε ἶ πε: «Ε ἶ μαι κουρασμένη, πηγαίνω γι ὰ ὕ πνο». Π ῆ γε πρ ῶ τα στ ὴ ν κουζίνα ν ὰ ἑ τοιμάσει τ ὰ σάντουιτς τ ῶ ν παιδι ῶ ν γι ὰ τ ὸ σχολε ῖ ο. Ἔ βαλε τά πιάτα στ ὸ πλυντήριο πιάτων, ἐνῶ μερικά τά εἶχε πλύνει στό χέρι, γιατί τά χρειαστήκαν νωρίτερα, καί τό πλυντήριο ἀργεῖ. Στήν συνέχεια ἔ βγαλε τά ὑλικά ἀ π ὸ τ ὴ ν κατάψυξη γι ὰ τ ὸ α ὐ ριαν ὸ φαγητό. Ἅ πλωσε τ ὰ πλυμμένα ρο ῦ χα, ἐνῶ τό ἀπόγευμα εἶχε σιδερώσει ἀρκετά ἀπό τήν προηγούμενη πλύση. Τά νέα ροῦχα θά τά σιδέρωνε τήν ἄλλη μέρα, ὅπως κάνει σχεσόν κάθε μέρα… Ἔ ραψε ἕ να κουμπί, μάζεψε τ ὰ παιχνίδια τ ῶ ν παιδι ῶ ν, ὅπως τό κάνει δυό τρεῖς φορές τήν ἡμέρα, κα ὶ ἔ βαλε τ ὸ τηλέφωνο νά φορτίσει. Πότισε τ ὰ φυτ ὰ κα ὶ ἔ βγαλε τ ὰ σκουπίδια ἔ ξω, ἀφοῦ εἶχε γιά πολλοστή φορά σκουπίσει καί σφουγγαρίσει, πρᾶγμα πού κάνει κάθε μέρα . Τότε, λοιπ ὸ ν, ἄ ρχισε ν ὰ χασμουριέται κα ὶ ἀ ποφάσισε ν ὰ πάει στ ὸ κρεβάτι της. Σταμάτησε γ