Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Αυγούστου 17, 2014

Μελέτη θεολογική καί κανονική γιά το Νέο Καλενδάριο. Το θέμα των Σιγγιλλίων. Ἀντικρούσεις βλασφήμων κακοδοξιῶν, αἱρέσεων καί διαστρεβλώσεων τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας.

Μέ τό ἱστολόγιό μας αὐτό θά ἀντικρούουμε τίς κακοδοξίες καί τίς διαστρεβλώσεις τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας μας πού παρουσιάζονται κατά καιρούς ἀπό διάφορους ἐνταγμένους στό σύστημα τῆς Νέας Ἐποχής καί τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀλλά καί ἐκείνων πού γράφουν μέ ἄκριτο ζῆλο καί ἔλλειψη πατερικῶν καί θεολογικῶν ἐπιχειρημάτων κατά τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ μας, τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.   Τό πρῶτο κακόδοξο ιστολόγιο, μέ τό ὁποῖο ἀσχολούμαστε εἶναι τό κακόδοξο καί οἰκουμενιστικό ἱστολόγιο πού ἐπιγράφεται "Στῶμεν καλῶς". Αὐτό τό ἱστολόγιο τό ἔχει ἕνας φούρναρης ὀνόματι Στέφανος Μεσσεδάκης,  ὁ ὁποίος ὑπήρξε παλαιότερα Παλαιοημερολογίτης (νεοφώτιστος μάλιστα,  δηλαδή ἐκ τοῦ Νέου προερχόμενος) καί μάλιστα "Ματθαιϊκός" ή Ματθαιΐζον,  καί ὁ ὁποῖος μόλις νόμισε, ὅτι ἀνακάλυψε, πώς τάχα τό κείμενο τοῦ περίφημου Σιγγιλίου  εἶναι δῆθεν πλαστό, ἀγνοῶντας τήν ἱστορική ἀλήθεια, ἡ ὁποία βοᾶ, ὅτι ἀσχέτως  τῆς ἀμφισβητήσεως τοῦ συγκεκριμένου Σιγγιλίου, ἡ καινοτο