Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτωβρίου 12, 2014

Ἅγιοι Κολλυβάδες

  ὑπό πατρός Νικολάου Δημαρᾶ Δρος Ν. Βαρδακουλᾶ 47 παρ. 3 30300 Ναύπακτος e - mail : dikaio @ otenet . gr webmail : http //: orthway . org Συνδρομές προαιρετικές στήν παραπάνω διεύθυνση Καλοκαίρι 20 14 « Εἴ τις μὴ ἀναθεματίζει Ἄρειον, Εὐνόμιον, Μακεδόνιον, Ἀπολινάριον, Νεστόριον, Εὐτυχέα, καὶ Ὠριγένην, μετὰ τῶν ἀσεβῶν αὐτῶν συγγραμμάτων, καὶ τοὺς ἄλλους πάντας αἱρετικούς, τοὺς κατακριθέντας καὶ ἀναθεματισθέντας ὑπὸ τῆς ἁγίας καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν προειρημένων ἁγίων τεσσάρων συνόδων, καὶ τοὺς τὰ ὅμοια τῶν προειρημένων αἱρετικῶν φρονήσαντας ἢ φρονοῦντας καὶ μέχρι τέλους τῇ οἰκείᾳ ἀσεβείᾳ ἐμμείναντας, ὁ τοιοῦτος ἀνάθεμα ἔστω… » 1 Περιεχόμενα: Χριστός ἡ ἐλπίδα τοῦ σύγχρονου κουρασμένου κι ἀπελπισμένου ἀνθρώπου. «ΔΟΞΑ ΣΟΙ Ο ΘΕΟΣ». Προσευχή! Ἡ εἴσοδος τοῦ ἀνθρώπου στό ἀενάως γίγνεσθαι τοῦ Οὐρανοῦ! Ἁγιοπατερικές διηγήσεις καί ἱστορίες. Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος καί τό Νέο Ἡμερολόγιο. Ὁ παπα-Μόδεστ