Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Σεπτεμβρίου 11, 2016

Ἀπάντηση στόν σχισματοαιρετικό Στέφανο Μεσεδάκη

        Οἱ Νεοημερολογίτες ἀποσχίσθηκαν ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μας, τήν Ἐκκλησία τῶν Ἁγίων Πατέρων μας καί ἦρθαν σέ ἀντίθεση μέ τήν θριαμβεύουσα Ἐκκλησία ὅλων τῶν Ἁγίων, ὅταν τό 1924 ἄλλαξαν τό ἡμερολόγιο πού εἶχε ἀνέκαθεν ἡ Ἐκκλησία μας ἐπί 1600 χρόνια! Ἦρθαν δηλ. σέ ἀντίθεση μέ τήν Ἐκκλησία τῶν Οἰκουμενικῶν καί Πανορθοδόξων Συνόδων.           Αὐτό τό ἔκαναν, οἱ σχισματικοί Νεοημερολογίτες παρά τήν ἐκπεφρασμένη ἀντίθετη βούληση τῆς Ἐκκλησίας. [1]       Ἀπό τό 1583, λοιπόν, πού ἄλλαξε ὁ Πάπας στή Δύση τό ἡμερολόγιο (1581-82), οἱ Θεοφόροι Πατέρες μας καί ἡ Ἐκκλησία συνοδικά καί μέ πλῆθος ἀποφάσεων ἀπέρριψε ὁποιαδήποτε ἡμερολογιακή ἀλλαγή.           Καί αὐτή, ὅμως, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος μέ τήν νομοκανονική της ἐπιτροπή ἀπεφάνθη λίγο πρίν τήν αὐθαίρετη ἀλλαγή, ὅτι δέν μπορεῖ μόνη αὐτή νά ἀποδεχθεῖ Νέον Ἡμερολόγιον, χωρίς νά καταστεῖ σχισματική ἔναντι τῶν ἄλλων! Πρᾶγμα τό ὁποῖον ἔκανε αὐθαίρετα τό 1924 καί κατέστη ὄντως σχισματική. (Βλ. τό Νομοθετικό Διάταγμα το