Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουαρίου 12, 2017

Πατερική καί κανονική ἑρμηνεία τοῦ ΙΕ΄ Ἱεροῦ Κανόνος τῆς ΑΒ΄ Συνόδου περί τῆς διακοπῆς τοῦ μνημοσύνου τῶν κηρυσσόντων αἵρεση (Οἰκουμενιστῶν Νεοημερολογιτῶν)

Ἡ ἔκπτωση ἀπό τήν ἱερωσύνη τῶν ἑνουμένων μέ τούς καταδικασμένους ὑπό τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί τῶν Πατέρων αἱρετικούς Λατίνους καί Μονοφυσίτες ψευδοποιμένων Νεοημερολογιτῶν καί Οἰκουμενιστῶν μετά τό 1965 καί τό 1991 καί ἑξῆς, σύμφωνα με τούς α΄ καί β΄Ἱερούς Κανόνες τῆς Γ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου Μετά τήν πρώτη (α΄) μελέτη μας, πού δημοσιεύθηκε στό τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ μας «Ἅγιοι Κολλυβάδες», Χειμώνας 2015-16, πού προκάλεσε τό ἐνδιαφέρον ἀρκετῶν Πατέρων καί ἀγωνιζομένων λαϊκῶν ἀδελφῶν μας, δημοσιεύουμε καί τήν δεύτερη (β΄) ἐργασία μας μέ ἀναλύσεις καί παραπομπές στήν Πατερική Γραμματεία καί ἰδιαίτε ρα στίς Οἰκουμενικές Συνόδους καί στά Πρακτικά τους. Θὰ ἀναπτύξουμε σὲ αὐτὸ τὸ τεῦχος τῶν « Ἁγίων Κολλυβάδων » τίς θέσεις τῶν Πατέρων καί τήν ἑρμηνεία τῶν Ἱερῶν Κανόνων ΙΕ΄ τῆς ΑΒ΄ καί α΄ καί β΄ τῆς Γ΄ Οἰκουμενικῆς Συνοδου, ἀλλά καί ἄλλα θέματα πού καί σχετίζονται μέ  αὐτούς τούς Ἱερούς Κανόνες. Ἡ ζωηρή καί ἐνδιαφέρουσα συζήτηση ἔγινε σέ δημόσιο ἰστότοπό καί δημοσ