Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μαρτίου 8, 2015

Ψαλῶ τῷ Θεῷ μου ἕως ὑπάρχω!

  Οἱ "ἀόρατοι" ἀσκητές τοῦ Ἄθωνος Στά πατερικά τοῦ Ἁγίου Ὄρους διαβάζουμε ὅτι ὑπάρχουν ἀσκητές πού ζοῦν πάνω στόν Ἄθωνα, ἀφημένοι κυριολεκτικά στά χέρια τοῦ Θεοῦ. Δέν φροντίζουν γιά τίποτε, οὔτε γιά τροφή, οὔτε γιά ἐνδύματα, οὔτε γιά στέγη! Ζοῦν καί τρέφονται μέ τήν ἀδιάλειπτη προσευχή καί τήν Πρόνοια τοῦ Κυρίου, ὑπό τήν Σκέπη τῆς Θεοτόκου. Κατά τήν μακραίωνη ἱστορία τοῦ Ἁγίου Ὄρους διασώζεται ἡ ἑξῆς παράδοση: -"Μία ὁμάδα ἀσκητῶν, τόν ἀριθμό ἑπτά, (κατ’ ἄλλους δώδεκα), ζοῦν μέ ἄκρα ἄσκηση, μέ μοναδικό ἔργο τήν ἀδιάλειπτη προσευχή ὑπέρ ὅλου τοῦ κόσμου. Ἔχουν λάβει εἰδική χάρη ἀπό τόν Κύριο νά ζοῦν ἄοικοι καί γυμνοί καί νά εἶναι ἀόρατοι ἀπό τούς ὀφθαλμούς τῶν ἀνθρώπων".1 Οἱ ἐμφανίσεις κατά καιρούς τῶν "ἀόρατων" ἀσκητῶν αὐτῶν σέ διάφορους προσκυνητές καί ἁγίους Γεροντάδες, πού στήν πραγματικότητα δέν εἶναι ἀόρατοι ἀλλά ἐπιθυμοῦν νά ζοῦν στήν ἀφάνεια, μακρυά ἀπό τήν περιέργεια καί τήν δόξα τῶν ἀνθρώπων, εἶναι γεγονός μαρτυρού