Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτωβρίου 2, 2016

Οἱ ἅγιοι τῆς Νέας Ἐποχῆς Πορφύριος καί Παΐσιος

Αφού τονίσουμε ότι εμείς ειμαστε ορθόδοξοι και όχι... παλαιοημερολογίτες, αφού ακολουθούμε ό,τι η Εκκλησία πίστευε καί ακολουθούσε παντού καί πάντα, ενώ oἱ αντιλέγοντες ακολουθούν την Καινοτομία καί τήν αίρεση του Νεοημερολογιτισμού−Οικουμενισμού, τούς υπενθυμίζουμε χαρακτηριστικά της βιοτής του Πορφυρίου γιά τά οποία δέν πήραμε καμμία απάντηση: 1. Αλλά πρίν απ' όλα, πως είναι δυνατόν νά γίνεται σύγκριση του Πορφυρίου μέ τόν Άγιο Νεκτάριο; Ο Άγιος Νεκτάριος δέν ζούσε σέ εποχή πού τά πατριαρχεία είχαν πέσει στήν αίρεση του Οικουμενισμού, πού ακολουθούσαν ο π. Πορφύριος καί Παΐσιος, ούτε είχε αλλάξει τό εορτολόγιο της Εκκλησίας μας. Ως γνωστόν ο Άγιος κοιμήθηκε πρό της Νεοημερολογιακής αλλαγής (τό 1920). Ήταν όντως Άγιος! Πουθενά στόν βίο του δέν διαβάζουμε τερατώδη παρόμοια μέ τά του Πορφυρίου. 2. Εχουν οι αντιλέγοντες διαβάσει ποτέ στα Συναξάρια της Εκκλησίας μας γιά «αγίους» πού, επειδή είχαν...«διορατικό χάρισμα» πήγαιναν νά βρούν κρυμμένους θησαυρούς ... από τόν καιρ

Oἱ ἅγιοι τῆς Νέας Ἐποχῆς Πορφύριος καί Παΐσιος

Περί Παϊσίου καί Πορφυρίου Αφού τονίσουμε ότι εμείς ειμαστε ορθόδοξοι και όχι... παλαιοημερολογίτες, αφού ακολουθούμε ό,τι η Εκκλησία πίστευε καί ακολουθούσε παντού καί πάντα, ενώ oἱ αντιλέγοντες ακολουθούν την Καινοτομία καί τήν αίρεση του Νεοημερολογιτισμού−Οικουμενισμού, τούς υπενθυμίζουμε χαρακτηριστικά της βιοτής του Πορφυρίου γιά τά οποία δέν πήραμε καμμία απάντηση: 1. Αλλά πρίν απ' όλα, πως είναι δυνατόν νά γίνεται σύγκριση του Πορφυρίου μέ τόν Άγιο Νεκτάριο; Ο Άγιος Νεκτάριος δέν ζούσε σέ εποχή πού τά πατριαρχεία είχαν πέσει στήν αίρεση του Οικουμενισμού, πού ακολουθούσαν ο π. Πορφύριος καί Παΐσιος, ούτε είχε αλλάξει τό εορτολόγιο της Εκκλησίας μας. Ως γνωστόν ο Άγιος κοιμήθηκε πρό της Νεοημερολογιακής αλλαγής (τό 1920). Ήταν όντως Άγιος! Πουθενά στόν βίο του δέν διαβάζουμε τερατώδη παρόμοια μέ τά του Πορφυρίου. 2. Εχουν οι αντιλέγοντες διαβάσει ποτέ στα Συναξάρια της Εκκλησίας μας γιά «αγίους» πού, επειδή είχαν...«διορατικό χάρισμα» πήγαιναν νά βρούν κρυμμένους