Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Περί τῶν συμβαινόντων καί τῶν μελλόντων νά συμβοῦν Τό κείμενο γράφτηκε στις 16.06.2020


Ὅλα ὅσα συνέβησαν τούς τελευταίους μῆνες λόγῳ τῆς λεγόμενης ἐπιδημίας ἑνός ἰοῦ γρίπης, τοῦ ἐπονομαζόμενου κορωνοϊοῦ, μᾶς προβλημάτισαν πολύ. Εἴδαμε, πῶς χειραγωγοῦνται οἱ λαοί καί ποιά δύναμη ἔχουν τά μέσα μαζικοῦ ἀποπροσανατολισμοῦ, κυρίως ἡ τηλεόραση, μέ τούς πληρωμένους δημοσιογραφίσκους, πού εἶναι ἐνταγμένοι στή Νέα Τάξη Πραγμάτων, πού τήν ὑπηρετοῦν ὡς πιστοί ὑπηρέτες. Ἐάν, βέβαια, δέν ὑπακούσουν, θά χάσουν τίς θέσεις τους καί τούς ψηλούς μισθούς τους. Παρουσίαζαν καί παρουσιάζουν τά γεγονότα, ὅπως τούς ὑπαγορεύεται νά τά παρουσιάσουν ἀπό τό ἴδιο κέντρο κατασκευῆς τῶν εἰδήσεων.

Μελετώντας καί ἐρευνῶντας τά συμβαίνοντα καταλήξαμε σέ ὁρισμένα συμπεράσματα.

Ὅτι δέν εἶναι δυνατόν νά ὑπῆρξε ἕνας τέτοιος παγκόσμιος συντονισμός τῆς λεγόμενης πολιτισμένης Δύσεως, χωρίς νά ὑπάρχει μία κεντρική διοίκηση, ἕνα κέντρο πού ἔδινε τίς κατευθύνσεις. Μάλιστα καί αὐτά τά κείμενα, γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς πλαστῆς κρίσης, ὅπως διαπιστώσαμε στις διάφορες γλώσσες, ἦταν τά ἴδια παντού, μεταφρασμένα. Οἱ πρωθυπουργοί καί οἱ ὑπουργοί ἁπλῶς μετέφραζαν τά κείμενα, πού τούς ἔστελναν τά ἀφεντικά τους στήν ἀντίστοιχη γλῶσσα τοῦ κράτους τους καί τά παρουσίαζαν στούς πολίτες τῶν χωρῶν τους. Ἔγινε μία γενική πρόβα κατάργησης βασικῶν ἐλευθεριῶν, ἐπιβολῆς ἀστυνομικῆς βίας καί ἐπιβολῆς τῆς παγκόσμιας διακυβέρνησης, ἑτοιμάζοντας τήν παγκόσμια κυβέρνηση στήν ἑπόμενη φάση τῆς ψευτοεπιδημίας, πού θά ἔλθει, ὅπως μᾶς ἀνακοίνωσε ὁ κατευθυνόμενος ἀπό τήν σκοτεινή Λέσχη Μπίλντερμπεργκ ὀλίγιστος πρωθυπουργός.

Οἱ Ἐκκλησίες ἔκλεισαν, τά σχολεῖα ἐπίσης, οἱ δημόσιες ὑπηρεσίες ὑπολειτούργησαν. Ὅλα ἐπικεντρώθηκαν σέ ἕναν ἰό, πού δῆθεν θά προκαλοῦσε πλῆθος θυμάτων. Τό κράτος πού δῆθεν ἐνδιαφερόταν γιά τήν ὑγεία μας, ἄφησε νά πεθάνουν δεκάδες χιλιάδες ἄνθρωποι, πού δέν μπόρεσαν νά χειρουργηθοῦν καί νά τούς παρασχεθεῖ ἡ κατάλληλη νοσηλεία καί πλῆθος ἄλλων ἀπό τίς στερήσεις, τήν ἀνέχεια, τήν φτώχεια καί τήν ἀνεργία, πού ὁδήγησαν ἀρκετούς καί στή αὐτοκτονία.

Ὅλα αὐτά, τί δείχνουν;

Ὅτι περάσαμε στίς ἔσχατες ἡμέρες πού ἔχουν προαναγγελθεῖ ἀπό τίς Γραφές. Ἡ παγκόσμια ἐλίτ, κυρίως οἱ Σιωνιστές μεγαλοτραπεζίτες, οἱ σατανοκίνητοι Ρώτσιλντ, οἱ Ρόκφέλερ, ὁ ἑωσφορικός Σόρος, ὁ δισεκατομμυριοῦχος Μπίλλ Γκαίητς (kill Bill) κρύβονται πίσω ἀπό τό διαβολικό σχέδιο πού ἑτοιμάζουν χρόνια τώρα.

Γεγονότα πού ἀποδεικνύουν, ὅτι εἰσήλθαμε γιά τά καλά στά ἔσχατα χρόνια εἶναι ἡ ἔκρηξη τοῦ πυρηνικοῦ ἐργοστασίου τοῦ Τσέρνομπιλ (ὁ ἄψινθος τῆς Ἀποκαλύψεως), πού ἐπίκρανε τά ὕδατα τῶν ποταμῶν, τῶν λιμνῶν καί τῶν θαλασσῶν, τό χτύπημα καί ἡ κατάρρευση τῶν διδύμων πύργων στή Νέα Ὑόρκη πού ἦταν στημένο ἀπό τούς ἴδιους, τό καταστροφικό τσουνάμι στήν Ἰνδονησία πού μπορεῖ νά ἦταν θεομηνία, ἀλλά πού μπορεῖ νά προερχόταν καί ἀπό πυρηνική ἔκρηξη - δοκιμή, ἡ πυρηνική διασπορά τῆς φονικῆς ραδιενέργειας τῆς Φουκοσίμα καί παλαιότερα οἱ φλεγόμενες γιά 6-10 μῆνες πετρελαιοπηγές στό Κουβέιτ ἀπό τόν καταστροφικό πόλεμο τοῦ κόλπου ἀνάμεσα στά ἀραβικά κράτη Ἰράκ, Ἰράν Κουβέιτ, ὅπου συμμετεῖχε στρατός καί στόλος ἀπό ὅλη τήν ὑφήλιο μέ ἑκατομμύρια νεκρούς, ἡ καταστροφή καί ὁ βομβαρδισμός τῆς Ὀρθόδοξης Γιουγκοσλαβίας ἀπό τόν στρατό καί τήν ἀεροπορία τοῦ Νάτο καί ἡ καταλήστευση καί ὑποδούλωση τῆς Ὀρθόδοξης Πατρίδος μας στούς διεθνεῖς τοκογλύφους (ἀγορές), μέ τήν παράδοση τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας μας στούς κεφαλαιοκράτες.

Ἐπειδή, λοιπόν, βλέπουμε τά καθοδηγούμενα καί ἐπιδιωκόμενα ἀποτελέσματα, μέ σιγουριά ἀναμένουμε κάτι πιό συνταρρακτικό καί συγκλονιστικό γιά νά γονατίσει ἡ ἀνθρωπότητα καί νά παραδοθεῖ ἀδιαμαρτύρητα στήν παγκόσμια ἐπερχόμενη δικτα-τορική κυβέρνηση, γράφουμε αὐτές τίς γραμμές.

Δέν εἶναι δυνατόν νά κάναν οἱ Σιωνιστές μία τέτοια παγκόσμιας κλίμακας κινητοποίηση, ὅπου καταστράφηκαν τεράστιες ἀεροπορικές ἑταιρεῖες, τεράστια ξενοδοχιακά συγκρτήματα, βιομηχανικές ὑποδομές καί κρατικές οἱκονομίες, ὅπου ὑπῆρξαν παγκοσμίως ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια ἀνέργων, χωρίς νά προχωρήσουν ἄμεσα στό ἑπόμενο ἀποφασιστικό τους χτύπημα, ἐπαναφέροντας τήν ἐπιδημία τοῦ ἰού αὐτοῦ τῆς γρίπης, πού εἶχε περίπου τό ἕνα πέμπτο τῶν θυμάτων τῆς ἐποχικῆς γρίπης. Ἀπειλῶντας τούς ἀνθρώπους, ὅτι ἄν δέν κάνουν τό ἑτοιμασμένο ἤδη ἐμβόλιο ἤ ἄν δέν πάρουν τά πανάκριβα φαρμακευτικά σκευάσματα, δέν θά μποροῦν νά ἔχουν πρόσβαση στίς τράπεζες, στά νοσοκομεία, τά παιδιά δέν θά μποροῦν νά πηγαίνουν στά σχολεῖα καί στά πανεπιστήμια, δέν θά μποροῦν νά ἔχουν συναλλαγές μέ τίς δημόσιες ὑπηρεσίες καί νά ταξιδεύουν μέ τά μέσα συγκοινωνίας, ἀεροπλάνα, καράβια, τραῖνα καί λεωφορεῖα.

Πῶς θά γίνεται ἡ πιστοποήση τοῦ ἐμβολίου;

Ψηφιακά.

Μέ ἕνα βιοτσίπ, ὅπως ἀνακοίνωσε ὁ Γκαίητς;

Ἤ μέ κάποιον ἄλλον ἠλεκτρονικό τρόπο. Πάντως τό «ἀναμενόμενο» ἐμβόλιο δέν θά εἶναι καί τόσο ἀθῶο... Θά πρέπει νά δειχθεῖ ἰδιαίτερη προσοχή καί μέ μεγάλες ἐπιφυλάξεις καί ἰδιαίτερη ἐξέταση νά ἀκοῦμε αὐτά πού τούς ὑπαγορεύονται νά μᾶς λένε, γιατί παίζονται καί τεράστια οἰκονομικά συμφέροντα σέ βάρος τῆς ὑγείας τῶν λαῶν. Οἱ διάφοροι λοιμωξιολόγοι εἶναι οἱ «ἀντιπρόσωποι» τῶν ἑταιρειῶν αὐτῶν, πού δηλητηριάζουν τόν κόσμο μέ ἀμφιβόλου ποιότητας ἐπικίνδυνα φάρμακα. Προσοχή, λοιπόν, στόν ἐρχόμενο καί ἀναγγελθέντα παγκόσμιο ἐμβολιασμό, πού μπορεῖ νά συνδέεται μέ τό χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου, ὅπως μᾶς προειδοποίησε καί ἡ Ἁγία Γραφή μέ τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας.

Εἶναι ἐνδεχόμενο, ὅμως, καί νά ἀποβλέπουν καί σέ ἄλλους σκοπούς τά ἀφεντικά τοῦ κόσμου τούτου. Δηλ. στήν κατάργηση τῶν μετρητῶν πού προχωράει μέ μεγάλη ταχύτητα παγκοσμίως καί τήν ἀντικατάστασή τους μέ τό ψηφιακό, ἠλεκτρονικό χρῆμα. Τότε ἡ ἐλευθερία μας καταργεῖται ὁριστικά, ἀφοῦ καθένας θά ξέρει, τί ἀγοράζουμε, πού βρισκόμαστε ἀνά πᾶσα στιγμή, τί συνήθειες ἔχουμε, ποιά πολιτικά φρονήματα καί τί πιστεύουμε μέ βάση τά περιοδικά καί τά βιβλία πού ἀγοράζουμε, ποιά φάρμακα παίρνουμε καί ἀπό ποιές ἀσθένειες πάσχουμε, φακελλώνοντάς μας οἱ τράπεζες καί οἱ ἐφορεῖες καί καταργώντας τό ἀπόρρητο τῶν συναλλαγῶν καί τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς.

Πολύ πιθανή εἶναι ἡ κατάρρευση τῆς παγκόσμιας οἰκονομίας πολύ σύντομα, καθότι ὁ παγκόσμιος πλοῦτος ὑπολογίζεται σέ ἑβδομήντα τρισεκατομμύρια δολλάρια καί τό παγκόσμιο χρέος ἔχει ἐκτοξευθεῖ στά ἑξακόσια τρισεκατομμύρια δολλάρια. Ὁπότε πρέπει νά καταρρεύσει τό ἰσχῦον παγκόσμιο οἰκονομικό σύστημα καί νά ἰσχύσει τό νέο, τοῦ ψηφιακοῦ ἠλεκτρονικοῦ χρήματος, συνδεόμενο μέ τό χάραγμα τῆς ἀποκαλύψεως και τοῦ μικροτσίπ πού θά ἐμφυτεύεται στό δεξί χέρι ἤ στό μέτωπο, κατά τόν Εὐαγγελιστή Ἰωάννη τόν Θεολόγο. Ταυτόχρονα θά ἀποδοθεῖ ἡ κατάρρευση τοῦ οἰκονομικοῦ συστήματος στήν ἐπιδημία καί ὅχι στήν διαχείριση τῶν παγκόσμιων ἀγορῶν.

Ἄς προετοιμαστοῦμε, λοιπόν, πνευματικά, ὅσοι ἀγαπᾶμε τόν Χριστόν μας καί τήν Παναγία μας, τήν ἁγιώτατη Ἐκκλησία μας καί Πάντας τούς Ἁγίους.

Μέ τίς νηστεῖες μας, τίς προσευχές μας καί τίς καθημερινές ἀκολουθίες μας, τούς Χαιρετισμούς στήν Παναγία μας, τίς Παρακλήσεις προς τήν Δέσποινα τοῦ κόσμου, μέ τίς Θείες Λειτουγίες μας καί τήν συχνή, ὅσον τό δυνατόν Θεία Μετάληψη μετά τήν ἱερή ἐξομολόγηση.

Ἄς αὐξήσουμε τά κομποσχοίνια καί τίς ἐλεημοσύνες μας.

Ἄς καλλιεργοῦμε συνέχεια καλούς λογισμούς, συγχωρῶντας ὅσους μᾶς λύπησαν καί εὐχόμενοι ὑπέρ τῶν διωκόντων ἡμᾶς.

Ὁ Κύριος ἐγγύς!

Στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετά φόβου!

π. Νικόλαος.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

"Ἅγιοι Κολλυβάδες" Ἐπιθεώρηση Ὀρθόδοξης  ζωῆς καί Ὁμολογίας, Ὀκτώβριος 2020                

Τό χάρισμα τῆς ἐλλάμψεως τοῦ προσώπου τοῦ παπα-Μόδεστου

Ἡ λάμψη τοῦ προσώπου τοῦ παπα-Μόδεστου ἦταν «ἄλλο πρᾶγμα», μοῦ τόνισε χαρακτηριστικά ὁ ἐξάδελφός μου Ἄγγελος Μοσχανδρέου, συνταξιοῦχος θεολόγος, καταγόμενος ἀπό τήν περιοχή μας, ἀλλά κατοικῶν τώρα στόν Βόλο, πρᾶγμα πού δέν ὑπῆρχε στόν Παΐσιο καί στούς ἄλλους διαφημιζόμενους ὡς ἁγίους... Ἀλλά καί ὁ παπα-Εὐμένιος, ὁ γέροντάς του, εἶχε ἰδιαίτερο προορατικό καί διορατικό χάρισμα, ὅπως διαπίστωσε καί μοῦ διαβεβαίωσε ὁ Ἄγγελος. Ἦταν, βέβαια, καί ὁ γέροντας τοῦ παπα-Μόδεστου πολλές δεκαετίες μέσα στό Ἅγιον Ὄρος καί ἀφιερωμένος κι αὐτός στήν ἄσκηση καί στήν προσευχή ἀλλά καί λειτουργοῦσε συνεχῶς! Μιλοῦσε μέ ἀγάπη καί ἀφέλεια παιδική, ὅπως διαπίστωσα καί ‘γώ, μέ μιά ἀφέλεια πού ἄγγιζε τίς καρδιές τῶν προσκυνητῶν.                                                      Ὁ Ἄγγελος μοῦ εἶπε ἐπίσης τά ἑξῆς: -Ὁ φίλος μου ὁ Χαρίτων κάπνιζε πολύ! Τοῦ πῆρε τά τσιγάρα ὁ παπα-Μόδεστος, ὅταν πήγαμε στήν Κερασιά, καί τοῦ εἶπε: -Τὄκοψες τό τσιγάρο, Χαρίτων, τελείωσες! Καί ἀπό τότε ὁ Χαρ