Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Αυγούστου 31, 2014

Ὅταν οἱ φύλακες προδίδουν (α)

Ἐκκλησιαστικὴ Ἐπιθεώρησις Ὀρθοδόξου Πίστεως , Ζωῆς καὶ   Ὁμολογίας Στοιχεῖα συμφώνως τῷ Νόμῳ : Ἰδιοκτήτης , ἐκδότης , διευθυντής : π . Νικόλαος Δημαρᾶς Δρ . Ν. Διεύθυνσις : Βαρδακουλᾶ 47, πάροδος 3, 30300 Ναύπακτος - Τηλ : 0634/22179, ὑπεύθυνος τυπογραφείου : Σανιδᾶς Κωνσταντῖνος Ἰωαννίνων 6, Μοσχᾶτον   Ἐκδίδεται κάθε τρεῖς μῆνες - Ἀριθμὸς φύλλου : 29- Ἔτος ἐκδόσεως : 5 ον   Ὅταν οἱ φύλακες προδίδουν Οἱ διαστρεβλώσεις τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας καὶ οἱ κηρυσσόμενες κακοδοξίες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γρηγορίου τοῦ Ἁγίου Ὅρους γιὰ τὴν αἰτιολόγηση τῆς κοινωνίας της μὲ τοὺς Νεοημερολογίτες-Οἰκουμενιστές τοῦ Φαναρίου καὶ τὶς ἄλλες αἱρετικὲς παρασυναγωγὲς (Ἀπάντηση στὴν Ἱερὰ Μονὴ Γρηγορίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους) Γιὰ νὰ μπόρεσει ὁ ἀντικειμενικὸς ἀναγνώστης νὰ ἐξαγάγει τὰ συμπεράσματά του ἀναφορικὰ μὲ τὴν στάση ποὺ ὀφείλουν νὰ τηροῦν οἱ Ὀρθόδοξοι, ὅταν κηρύσσεται αἵρεσις, ὡς ἡ σήμερον κηρυσσομένη αἵρεσις το