Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ὁ Ἅγιος Ἱερώνυμος τῆς Αἴγινας

Ἁναγνωρίστηκε καί ἐπίσημα ἡ ἁγιότητα τοῦ Ἁγίου Ἱερωνύμου τῆς Αἴγινας!

Ὁ Ὅσιος πατήρ ἡμῶν Ἱερώνυμος
 OsiouGeronymou9  
Φωτογραφία ἀπό τήν ἐπίσημη Θεία Λειτουργία τῆς ἁγιοκατατάξεως τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Ἱερωνύμου τῆς Αἰγίνης
Σημεῖα τῆς ἁγιότητος τοῦ ἁγίου Ἱερωνύμου εἴχαμε καί στήν οἰκογένειά μας, ὅταν πρό δεκαπέντε ἐτῶν πηγαίναμε νά προσκυνήσουμε τόν ἅγιο Νεκτάριο στήν Αἴγινα, μετά ἀπό τραγικό ἀτύχημα, πού συνέβη στήν κορούλα μας, τήν τρίχρονη τότε Κωνσταντίνα μας!
Τήν εἶχε καταπλακώσει τεράστια σιδερόπορτα καί σώθηκε ἡ μικρή μας ἀπό θαῦμα τοῦ Ἁγίου! 
Δίπλα στό σπίτι μας εἶναι ἐκκλησία τοῦ ἀγίου Νεκταρίου, πού τόν ἔχουμε προστάτη ἀπό πολλά χρόνια στό σπίτι μας! Στή συνέχεια ἀποκτήσαμε καί δεύτερο γυιό καί τοῦ δώσαμε τό ὄνομα τοῦ μεγάλου μας Ἁγίου!
Μᾶς εἶχε πολύ ἀγγίξει ἡ ἡσυχαστική ζωή τοῦ Ὁσίου Γέροντα Ἱερωνύμου, ὅταν γιά πρώτη φορά διαβάσαμε γιά τόν Ἅγιο σέ βιβλίο πού μᾶς δώρησαν στή Γερμανία, πρίν ἀπό είκοσιπέντε χρόνια περίπου.

Πηγαίνοντας τώρα πρός τήν Αἴγινα, εἴχαμε ἔντονη τήν αἴσθηση τῆς παρουσίας καί τοῦ Ἁγίου Ἱερωνύμου, τήν φωτογραφία τοῦ ὁποίου τήν ἴδια μέρα εἴδαμε ἔκπληκτοι νά δεσπόζει σέ μεγάλη βιτρίνα κεντρικοῦ καταστήματος κοντά στή Μητρόπολη τῆς Ἀθῆνας!
Τότε ἀκολουθούσαμε ἀκόμη τό Νέο ἡμερολόγιο.
Ἀπό τόν τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό τῆς Ναυπάκτου κάναμε ἀρκετές έκπομπές, ἀναφερόμενοι κυρίως στήν διδασκαλία καί τόν βίο τοῦ Ἁγίου Ἱερωνύμου καί γράψαμε πολλές φορές γιά τόν Ὅσιο καί πολλοί άδελφοί ἀκούγοντας καί διαβάζοντας τήν θαυμαστή του διδασκαλία ἀλλοιώθηκαν τήν καλήν ἀλλοίωσιν καί ἀκολούθησαν τό πάτριον Ἑορτολόγιο.
Ὁ βίος τοῦ Ἁγίου Ἱερωνύμου ἔγινε ἡ αἰτία νά γνωρίσουμε μέ τήν οἰκογένειά μας τήν Ἐκκλησία τῶν Πατέρων μας, καί ὁ Ἅγιος ὑπῆρξε ὁ ἐμπνευστής καί τῆς δικῆς μας ἀποτειχίσεως ἀπό τήν ψυχοκτόνο αἵρεση τοῦ οἰκουμενιστικοῦ Νεοημερολογιτισμοῦ.
Ἔκτοτε τόν τιμᾶμε πανηγυρικά κάθε χρόνο, στίς 3 Ὀκτωβρίου, καί πρίν ἀπό τήν έπίσημη διαπίστωση τῆς ἁγιότητάς του, ψἀλλοντας τήν ἀκολουθία του.
π. Νικόλαος Δημαρᾶς.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

"Ἅγιοι Κολλυβάδες" Ἐπιθεώρηση Ὀρθόδοξης  ζωῆς καί Ὁμολογίας, Ὀκτώβριος 2020                

Περί τῶν συμβαινόντων καί τῶν μελλόντων νά συμβοῦν Τό κείμενο γράφτηκε στις 16.06.2020

Ὅλα ὅσα συνέβησαν τούς τελευταίους μῆνες λόγῳ τῆς λεγόμενης ἐπιδημίας ἑνός ἰοῦ γρίπης, τοῦ ἐπονομαζόμενου κορωνοϊοῦ, μᾶς προβλημάτισαν πολύ. Εἴδαμε, πῶς χειραγωγοῦνται οἱ λαοί καί ποιά δύναμη ἔχουν τά μέσα μαζικοῦ ἀποπροσανατολισμοῦ, κυρίως ἡ τηλεόραση, μέ τούς πληρωμένους δημοσιογραφίσκους, πού εἶναι ἐνταγμένοι στή Νέα Τάξη Πραγμάτων, πού τήν ὑπηρετοῦν ὡς πιστοί ὑπηρέτες. Ἐάν, βέβαια, δέν ὑπακούσουν, θά χάσουν τίς θέσεις τους καί τούς ψηλούς μισθούς τους. Παρουσίαζαν καί παρουσιάζουν τά γεγονότα, ὅπως τούς ὑπαγορεύεται νά τά παρουσιάσουν ἀπό τό ἴδιο κέντρο κατασκευῆς τῶν εἰδήσεων. Μελετώντας καί ἐρευνῶντας τά συμβαίνοντα καταλήξαμε σέ ὁρισμένα συμπεράσματα. Ὅτι δέν εἶναι δυνατόν νά ὑπῆρξε ἕνας τέτοιος παγκόσμιος συντονισμός τῆς λεγόμενης πολιτισμένης Δύσεως, χωρίς νά ὑπάρχει μία κεντρική διοίκηση, ἕνα κέντρο πού ἔδινε τίς κατευθύνσεις. Μάλιστα καί αὐτά τά κείμενα, γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς πλαστῆς κρίσης, ὅπως διαπιστώσαμε στις διάφορες γλώσσες, ἦταν τά ἴδια παντού, μεταφρασ

Γνωμοδότηση γιά τήν νομιμότητα καί τήν σκοπιμότητα τῆς καθολικῆς ἀπαγόρευσης τῆς τέλεσης κάθε εἴδους Λειτουργιῶν καί ἱεροπραξιῶν

Λόγῳ παρανοήσεων σέ ἀρκετούς γιά τό ἀκριβές περιεχόμενο τῆς ΚΥΑ πού ἀπαγορεύει τήν τέλεση κάθε εἴδους Λειτουργιῶν καί ἱεροπραξίας θά ἦταν σκόπιμο νά συμπεριλάβ ουμε ἐδῶ ἀρχικά τό ἀκριβές ἐπίμαχο κείμενό της: ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ-ΥΓΕΙΑΣ Ἔχοντας ὑπόψη: 1.Τίς διατάξεις τοῦ ἄρθρου πρώτου τῆς ἀπό 25-2-2020 Πράξεις Νομοθετικοῦ Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα ἀποφυγῆς καί πε-ριορισμοῦ τῆς διάδοσης τοῦ κορωνοϊοῦ» (Α’ 42) καί ἰδίως τῆς περίπτω-σης στ’ τῆς παραγράφου 2 καί τῆς παραγράφου 4 αὐτοῦ….. ἀποφασίζουμε: Ἄρθρο μόνο 1.Τήν προσωρινή ἀπαγόρευση τῆς τέλεσης κάθε εἴδους λειτουργιῶν καί ἱεροπραξιῶν σέ ὅλους ἀνεξαιρέτως τούς χώρους θρησκευτικῆς λατρείας (κάθε εἴδους καί κάθε νομικοῦ, κανονικοῦ καί ἐν γένει θρησκευτικοῦ καθεστῶτος ναῶν καί παρεκκλησίων, εὐκτηρίων οἴκων, τεμενῶν κ.λπ.) κάθε δόγματος καί θρησκείας, ἀνεξαρτήτως μεγέθους καί χωρητικότητάς τους, στό σύνολο τῆς Ἐπικράτειας, γιά προληπτικούς λόγους δημόσιας ὑγείας καί γιά τό χρονικό διάστημα ἀπό