Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

Ὁ Ἅγιος Ἱερώνυμος τῆς Αἴγινας

Ἁναγνωρίστηκε καί ἐπίσημα ἡ ἁγιότητα τοῦ Ἁγίου Ἱερωνύμου τῆς Αἴγινας!

Ὁ Ὅσιος πατήρ ἡμῶν Ἱερώνυμος
 OsiouGeronymou9  
Φωτογραφία ἀπό τήν ἐπίσημη Θεία Λειτουργία τῆς ἁγιοκατατάξεως τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Ἱερωνύμου τῆς Αἰγίνης
Σημεῖα τῆς ἁγιότητος τοῦ ἁγίου Ἱερωνύμου εἴχαμε καί στήν οἰκογένειά μας, ὅταν πρό δεκαπέντε ἐτῶν πηγαίναμε νά προσκυνήσουμε τόν ἅγιο Νεκτάριο στήν Αἴγινα, μετά ἀπό τραγικό ἀτύχημα, πού συνέβη στήν κορούλα μας, τήν τρίχρονη τότε Κωνσταντίνα μας!
Τήν εἶχε καταπλακώσει τεράστια σιδερόπορτα καί σώθηκε ἡ μικρή μας ἀπό θαῦμα τοῦ Ἁγίου! 
Δίπλα στό σπίτι μας εἶναι ἐκκλησία τοῦ ἀγίου Νεκταρίου, πού τόν ἔχουμε προστάτη ἀπό πολλά χρόνια στό σπίτι μας! Στή συνέχεια ἀποκτήσαμε καί δεύτερο γυιό καί τοῦ δώσαμε τό ὄνομα τοῦ μεγάλου μας Ἁγίου!
Μᾶς εἶχε πολύ ἀγγίξει ἡ ἡσυχαστική ζωή τοῦ Ὁσίου Γέροντα Ἱερωνύμου, ὅταν γιά πρώτη φορά διαβάσαμε γιά τόν Ἅγιο σέ βιβλίο πού μᾶς δώρησαν στή Γερμανία, πρίν ἀπό είκοσιπέντε χρόνια περίπου.

Πηγαίνοντας τώρα πρός τήν Αἴγινα, εἴχαμε ἔντονη τήν αἴσθηση τῆς παρουσίας καί τοῦ Ἁγίου Ἱερωνύμου, τήν φωτογραφία τοῦ ὁποίου τήν ἴδια μέρα εἴδαμε ἔκπληκτοι νά δεσπόζει σέ μεγάλη βιτρίνα κεντρικοῦ καταστήματος κοντά στή Μητρόπολη τῆς Ἀθῆνας!
Τότε ἀκολουθούσαμε ἀκόμη τό Νέο ἡμερολόγιο.
Ἀπό τόν τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό τῆς Ναυπάκτου κάναμε ἀρκετές έκπομπές, ἀναφερόμενοι κυρίως στήν διδασκαλία καί τόν βίο τοῦ Ἁγίου Ἱερωνύμου καί γράψαμε πολλές φορές γιά τόν Ὅσιο καί πολλοί άδελφοί ἀκούγοντας καί διαβάζοντας τήν θαυμαστή του διδασκαλία ἀλλοιώθηκαν τήν καλήν ἀλλοίωσιν καί ἀκολούθησαν τό πάτριον Ἑορτολόγιο.
Ὁ βίος τοῦ Ἁγίου Ἱερωνύμου ἔγινε ἡ αἰτία νά γνωρίσουμε μέ τήν οἰκογένειά μας τήν Ἐκκλησία τῶν Πατέρων μας, καί ὁ Ἅγιος ὑπῆρξε ὁ ἐμπνευστής καί τῆς δικῆς μας ἀποτειχίσεως ἀπό τήν ψυχοκτόνο αἵρεση τοῦ οἰκουμενιστικοῦ Νεοημερολογιτισμοῦ.
Ἔκτοτε τόν τιμᾶμε πανηγυρικά κάθε χρόνο, στίς 3 Ὀκτωβρίου, καί πρίν ἀπό τήν έπίσημη διαπίστωση τῆς ἁγιότητάς του, ψἀλλοντας τήν ἀκολουθία του.
π. Νικόλαος Δημαρᾶς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου